Làm thế nào để có một công việc tốt ở Singapore – Phần 2

Như đã nói ở phần 1 – Đây là đường link, bạn có thể xem qua, nếu chưa xem phần 1 thì sẽ khó áp dụng cho phần 2 này lắm đó.

Trong phần này mình xin, chia sẻ về những mục chính sau đây

1.Việc tìm người, ít khi người tìm việc – Cái này đa số ai cũng nói luôn, nhưng theo mình nghĩ, trong thời đại số này, thực ra, nếu như bạn không chịu khó gửi CV cho nhà tuyển dụng, thì sẽ có “người khác làm việc đó”, chứ chậm chân là công việc bạn muốn sẽ vụt tay mất đấy. Ở Singapore cũng vậy, vì mọi người, đâu đâu cũng đổ sô đi làm ờ đất nước nhỏ bé này, vậy nếu bạn không “đi tìm việc” thì làm sao “việc biết mà tìm bạn ”

Continue reading “Làm thế nào để có một công việc tốt ở Singapore – Phần 2”