Food Lover – Bánh ngọt truyền thống của Singapore

Singapore truyền thống thật sự là cả một nền văn hóa đồ xộ, vì được tô vẽ bởi rất nhiều thể loại nghệ thuật đến từ những nước khác nhau trên khắp năm châu, bốn bể ^^!

Vì Singapore gần Malay và cũng giáp một số hòn đảo của Indo, nên chính từ 2 nước láng giềng này, đã là những gia vị chính yếu phát triển nên văn hóa-ẩm thực-truyền thống của Singapore cho đến ngày này.

Người Singapore họ rất thích ăn ngọt, đặc biệt là mọi lúc mọi nơi, từ phụ nữ đến đàn ông, và trẻ con là hàng ưu tiên torng danh mục “ẩm thực buổi xế” này .

Continue reading “Food Lover – Bánh ngọt truyền thống của Singapore”