Bạn muốn trở thành người như thế nào ?

[Tạo động lực trong cuộc sống] – Đã có bao giờ bạn ngồi lại và nghĩ về chính bản thân mình ? Trong 10 năm nữa, bạn sẽ vui với công việc bạn đang làm bây giờ ? Bạn tự tin với những gì bạn đang có, với kiến thức của bạn, với những gì bạn có ngay bây giờ ? Hay bạn nghĩ mình xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn nữa, mình xứng đáng có một chức vụ cao hơn, lương tốt hơn và cuộc sống tuyệt vời hơn ??? Nếu đó là những gì bạn muốn trong 10 năm hay 20 năm tiếp theo, vậy bạn đã thực sự làm ngay bây giờ chưa ?? Vì mọi điều bạn làm, đều sẽ dẫn bạn đến những gì bạn muốn.

Continue reading “Bạn muốn trở thành người như thế nào ?”