One day tour – Khám phá Singapore cùng Mimi

IMG_2737

Du lịch trải nghiệm – Cụm từ không còn xa lạ với mọi người nữa, nhưng quan trọng là trải nghiệm những gì, bằng cách nào, và ra sao ?

Để có một tâm hồn thích du lịch, điều này không hề khó, nhưng để tự trang bị cho mình những kinh nghiệm về du lịch, những cách thức tìm hiểu thông tin thấu đáo, những vùng đất mới bạn chưa hề biết, và đương nhiên để lam hết những việc đó trước khi đi du lịch đến một nơi mà bạn muốn đi, thì chắc chắn không thể ngày 1, ngày 2 là xong liền ?

Continue reading “One day tour – Khám phá Singapore cùng Mimi”