Travel Tips – Những app nên có khi đi du lịch

Lala. Chuyên mục “Travel Tips” – Là một chuyên mục hoàn toàn mới nhé. Với chuyên mục này. My xin chia sẻ, những kinh nghiệm, những cách tìm kiếm của mình trước khi đi du lịch đâu đó. Và tất nhiên sẽ có những lips các hoạt động, địa điểm đặt trưng để mọi người có thể dễ dàng hiểu hơn và không cần phải research quá nhé ( Vì My hãy giúp mọi người trước đó rồi hihi )

Continue reading “Travel Tips – Những app nên có khi đi du lịch”