Cuộc sống ở Ottawa, Canada sau 3 năm nhìn lại

Xin chào mọi người, mọi người có khoẻ không ? Wow năm 2020 có rất nhiều thay đổi cho cuộc sống của My Hà ( tên tiếng anh là Mimi Do), từ khi chuyển sang Ottawa, Canada sống từ năm 2017, My đã ít chia sẻ đi nhiều, vì bắt đầu cuộc sống mới ở Canada và cũng như muốn hoà nhập với cộng đồng bản xứ ở Canada .

Continue reading “Cuộc sống ở Ottawa, Canada sau 3 năm nhìn lại”